CITY GARDEN

  • Home
  • /
  • service
  • /
  • CITY GARDEN

Dự án: Căn hộ City Garden

Diện tích: 120m2

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Năm hoàn thành: Tháng 8/2020