17th
Dec

OPAL SAIGON PEARL

Dự án: Căn hộ Opal Saigon Pearl

Diện tích: 70m2

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Năm hoàn thành: Tháng 3/2020